ipanek
The Art of sharing

Společnost PANEK S.A. jde cestou vyznačenou čtyřmi klíčovými hodnotami, jako je laskavost, oddanost, inovace a sdílení. Právě jednání podle striktně definovaných pravidel nám umožňuje hlásat slogan „The Art of Sharing“, který dokonale vystihuje poslání PANEK S.A. Počínaje široce chápaným uměním až po prosociální aktivity, PANEK zapojuje své síly do prosazování ekologických a bezpečných postojů pro lidi a životní prostředí. Pravidelnou účastí na akcích a kulturních akcích přispíváme k rozvoji emocionální sféry uživatelů služby CarSharing a místních komunit. Za zmínku stojí, že služba PANEK CarSharing je dostupná po celé republice a stále vznikají nové speciální zóny, které uživatelům umožňují pohyb po dané oblasti.

Původcem a obhájcem sloganu „The Art of Sharing“ je prezident společnosti PANEK S.A. – Maciej Pánek. Muž obdařený mimořádným obchodním instinktem stojí v čele společnosti nepřetržitě již 22 let. Zkušenosti nasbírané za léta vedení firmy mu umožňují stanovit si nové, jasné cíle a jeho velká citlivost mu umožňuje klást dobro lidí na první místo v každé situaci. Známý mecenáš umění, milovník malby, zapálený fotograf, hudební tvůrce a multiinstrumentalista ochotně zastává roli mentora, který začínajícím obchodníkům ukazuje nejen světlé stránky vedení vlastního podnikání. v podobě Birdmana, která se natrvalo zapsala do myslí pozorovatelů služby Panek z obrazu Roberta Romanowicze.
Jedním z důležitých aspektů činnosti společnosti je společenská odpovědnost. V rámci svého poslání PANEK S.A. pravidelně pořádá odběr krve, kterého se účastní zaměstnanci společnosti a uživatelé služby CarSharing. Krev je sbírána záměrně na pomoc obětem dopravních nehod a samotná kampaň je stále větší a větší a stává se pro společnost uznávanou aktivitou.

Zvláštním důkazem účinnosti sloganu „The Art Of Sharing“ se ukázala být akce na pomoc ukrajinským občanům prchajícím ze země před válkou. Rozhodnutím představenstva společnosti PANEK S.A. Dobrovolníkům bylo předáno 1 000 vozů, které převážely uprchlíky z polsko-ukrajinských hranic do vnitrozemí země. Nutno však dodat, že šlo o iniciativu zdola nahoru zaměstnanců společnosti, kteří jsou vždy ochotni pomoci, projevují mimořádnou empatii a oddanost sociálním problémům a pomoci slabším a potřebným.

Shrneme-li to, zapojení do společenských záležitostí, hluboce zakořeněná laskavost a empatie, stejně jako citlivost projevující se zaměřením na umění, činí z „Umění sdílení“ nejen slogan, ale životní filozofii a mapu chování pro celou organizaci PANEK S.A.