ipanek
The Art of sharing

Můžete nám věřit


9 z 10 zákazníků by naší
společnost doporučilo svým přátelům.

Děkujeme!

Vážení akcionáři,

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a některé další zákony (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 1798; ve znění pozdějších předpisů: Sbírka zákonů z roku 2020 ze dne 288 a bod 875) k zákonu ze dne 15. září 2000, zákoník obchodních společností, ustanovení čl. 5 § 5 ukládá komanditním společnostem a akciovým společnostem povinnost provozovat webové stránky určené pro komunikaci s akcionáři.

V souladu s výše uvedeným závazkem společnost PANEK S.A. v záložce „Komunikace s akcionáři“ bude průběžně umísťovat oznámení vyžadovaná obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.  Zejména, ale nejen, informace o zápisech do Národního soudního rejstříku, oznámení o svolání valné hromady akcionářů,   stejně jako výzvy akcionářů k akciím v souvislosti s dematerializací.

Zároveň plnění oznamovací povinnosti uložené zákonem na základě čl. 374 § 1 zákoníku obchodních společností uvádíme plné označení Společnosti a  správné kontaktní údaje:

PANEK S.A.
Svatý. Grójecka 208
02-390 Varšava
Polsko

www.ipanek.pl

Okresní soud pro hlavní město Varšavu Varšavy ve Varšavě
XII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku
KRS: 0000324104
NIP: 692-246-16-23
REGON: 020923108

Akciový kapitál a splaceno: 1 000 000 PLN.

Z  S pozdravem

Správní rada společnosti PANEK S.A.

Rok 2020:

harmonogram procesu dematerializace akcií ze dne: 24. září 2020

usnesení řádné valné hromady společnosti PANEK S.A. ze dne: 7. září 2020 o: projednání a schválení zpráva představenstva o činnosti společnosti za účetní období 2019; posouzení a schválení účetní závěrky Společnosti za finanční rok 2019;  projednání a schválení zprávy představenstva o činnosti kapitálové skupiny společnosti v účetním roce 2019; posouzení a schválení konsolidované účetní závěrky kapitálové skupiny PANEK S.A pro finanční rok 2019; rozdělení zisku za účetní rok 2019