ipanek
The Art of sharing

Spoločnosť PANEK S.A sleduje cestu definovanú štyrmi kľúčovými hodnotami, ako sú láskavosť, oddanosť, inovácia a zdieľanie. Práve konanie v súlade s prísne vybranými princípmi nám umožňuje hlásať slogan „The Art of Sharing“, ktorý dokonale vystihuje poslanie PANEK S.A. Od široko chápaného umenia až po prosociálne aktivity, PANEK sa snaží podporovať ekologické postoje, ktoré sú bezpečné pre ľudí a životné prostredie. Pravidelnou účasťou na podujatiach a kultúrnych podujatiach prispievame k rozvoju emocionálnej sféry užívateľov služby CarSharing a miestnych komunít. Je potrebné zdôrazniť, že služba PANEK CarSharing je dostupná na celom území republiky a neustále vznikajú nové špeciálne zóny, ktoré umožňujú používateľom pohyb po danej oblasti.

Pôvodcom a zástancom sloganu „The Art of Sharing“ je prezident spoločnosti PANEK S.A. – Maciej Pánek. Muž s mimoriadnymi podnikateľskými inštinktmi stojí na čele spoločnosti už 22 rokov. Skúsenosti, ktoré nadobudol za roky vedenia svojho podnikania, mu umožňujú stanoviť si nové, jasné ciele a jeho veľká citlivosť mu umožňuje postaviť dobro ľudí na vrchol v každej situácii. Známy mecenáš umenia, nadšenec maľovania, zanietený fotograf, hudobný tvorca a multiinštrumentalista sa ochotne plní v úlohe mentora, ktorý začínajúcim biznismenom ukazuje nielen svetlé stránky vlastného podnikania.
Výsledkom vášne zakladateľa spoločnosti PANEK pre moderné umenie je logo spoločnosti, ale aj symbol v podobe Birdmana, ktorý sa natrvalo zapísal do povedomia pozorovateľov služby Panek priamo z obrazu Roberta Romanowicza.
Jedným z dôležitých aspektov činnosti spoločnosti je spoločenská zodpovednosť. V rámci svojho poslania PANEK S.A. pravidelne organizuje odbery krvi, na ktorých sa podieľajú zamestnanci spoločnosti a užívatelia služby CarSharing. Krv sa odoberá účelovo na pomoc obetiam dopravných nehôd a samotná akcia je čoraz väčšia a stáva sa pre spoločnosť rozpoznateľnou aktivitou.

Špeciálnym dôkazom účinnosti sloganu „The Art Of Sharing“ sa ukázala kampaň na pomoc ukrajinským občanom utekajúcim z krajiny pred vojnou. Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti PANEK S.A. Dobrovoľníkom bolo odovzdaných 1000 áut na prepravu utečencov z poľsko-ukrajinských hraníc do krajiny. Treba však dodať, že išlo o bežnú iniciatívu zamestnancov spoločnosti, ktorí sú vždy ochotní pomôcť, prejavujú mimoriadnu empatiu a angažovanosť v sociálnych otázkach a pomáhajú slabším a núdznym.

Stručne povedané, angažovanosť v sociálnych otázkach, hlboko zakorenená láskavosť a empatia, ako aj citlivosť prejavujúca sa zameraním na umenie, robia z „Umenia zdieľania“ nielen slogan, ale aj filozofiu života a mapu správania pre celú spoločnosť. Organizácia PANEK S.A.