ipanek
The Art of sharing

Vážení akcionári,

Dovoľujeme si Vás informovať, že podľa zákona z 30. augusta 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon – Zákonník o obchodných spoločnostiach a niektoré ďalšie zákony (Zbierka zákonov z roku 2019, bod 1798; novelizovaný: Vestník z roku 2020, bod 288 a bod 875) do zákona z 15. septembra 2000, Zákonníka obchodných spoločností bolo doplnené ustanovenie § . 5 § 5, ktorý ukladá komanditným spoločnostiam a akciovým spoločnostiam povinnosť viesť webovú stránku určenú na komunikáciu s akcionármi.

Na splnenie vyššie uvedeného záväzku spoločnosť PANEK S.A. v záložke „Komunikácia s akcionármi“ bude priebežne umiestňovať oznámenia požadované všeobecne platnými právnymi predpismi a stanovami Spoločnosti. Zverejňovať sa tu budú najmä, no nielen, informácie o zápisoch do Národného súdneho registra, oznámenia o zvolaní valného zhromaždenia akcionárov, ako aj výzvy akcionárov na predloženie akcií v súvislosti s dematerializáciou.

Zároveň splnenie oznamovacích povinností uložených nižšie uvedenými zákonnými ustanoveniami na základe čl. 374 § 1 Zákonníka obchodných spoločností uvádzame celý názov spoločnosti a príslušné kontaktné údaje:

PÁNEK S.A.
ulica Grójecka 208
02-390 Varšava
Poľsko

www.ipanek.pl

Okresný súd pre hlavné mesto Varšava Varšava vo Varšave
12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra
KRS: 0000324104
NIP: 692-246-16-23
REGON: 020923108

Základné imanie a splatený kapitál: 1 000 000 PLN.

S priateľským pozdravom,

Predstavenstvo spoločnosti PANEK S.A.

ROK 2020:

harmonogram procesu dematerializacji akcji z dnia: 24.09.2020 r.

uchwały ZWZ PANEK S.A z dnia: 07.09.2020 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;  rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019; rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PANEK S.A. za rok obrotowy 2019; podziału zysku za rok obrotowy 2019