ipanek
The Art of sharing

===Čo je to záloha?

Kaucia je zábezpekou pre prípad, že nájomcovi vzniknú počas doby prenájmu ďalšie náklady. DÔLEŽITÉ! Počas používania auta sa záloha neprevádza na náš účet, je iba zablokovaná a je vidieť na Vašom účte v sekcii “Blokovaný účet”. Po skončení prenájmu banka blokádu odstráni.

===Čo je predbežná autorizácia?

Predautorizácia je typ transakcie vykonanej na kreditnej karte, prostredníctvom ktorej sú blokované finančné prostriedky zodpovedajúce výške zálohy určenej pre danú triedu vozidla. Predautorizácia je zablokovanie prostriedkov na karte a nie fyzický výber prostriedkov z kartového účtu. Ak počas prenájmu nevzniknú ďalšie náklady, predautorizácia je po jej ukončení odoslaná na odblokovanie. PÁNEK S.A. odošle žiadosť o odblokovanie vkladu poskytovateľovi elektronických platobných služieb, ktorý ju obratom odošle banke – vydavateľovi karty. Na odblokovanie tejto transakcie má banka 14 kalendárnych dní odo dňa jej vykonania. Po 14 dňoch sa táto transakcia automaticky uvoľní. Ak si prajete uvoľniť predautorizáciu skôr a doba prenájmu je kratšia ako 14 dní, zákazník by mal kontaktovať banku so žiadosťou o jej skoršie odblokovanie. Ak však počas prenájmu vzniknú dodatočné náklady, odpočítajú sa zo zablokovanej predautorizácie a zvyšné nevyčerpané prostriedky sa automaticky odblokujú.

===Môžem zaplatiť nájom v hotovosti?

Poplatky za prenájom je možné uhradiť kreditnou kartou alebo online platbou v prípade rezervácií uskutočnených na stránke www.ipanek.pl.

===Koľko stojí prenájom auta na PANEK S.A.?

V PANEK S.A. Neustále analyzujeme situáciu na trhu a konanie konkurencie, preto sa naše ceny neustále menia, aby sme mohli poskytnúť čo najlepšiu ponuku. Najrýchlejší spôsob, ako sa dozvedieť o aktuálnej ponuke PANEK S.A. je vyplniť formulár na stránke, kde hneď vidíte, koľko bude prenájom stáť. Systém automaticky vypočíta cenu prenájmu s prihliadnutím na prípadné zľavy a akcie. Je potrebné pripomenúť, že PANEK S.A. nikdy nepoužíva skryté príplatky alebo prípravné tarify, takže celkové náklady na prenájom sú vám známe pred zadaním objednávky.

===Aké platobné karty možno použiť na transakcie?

Karty, ktorými môžete platiť, sú: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, China Union Pay. Platnosť karty musí byť minimálne 3 mesiace od skončenia prenájmu auta.