ipanek
The Art of sharing

Firma PANEK S.A. kroczy drogą, którą wyznaczają cztery kluczowe wartości, takie jak Życzliwość, Zaangażowanie, Innowacyjność i Współdzielenie. To właśnie działanie według ściśle wyłonionych zasad pozwala nam głosić hasło „The Art of Sharing”, które doskonale opisuje misję firmy PANEK S.A. Począwszy od szeroko pojętej sztuki, po działania prospołeczne, PANEK angażuje swoje siły, w promowanie postaw ekologicznych i bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Regularnie uczestnicząc w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, przyczyniamy się do rozwijania sfery emocjonalnej użytkowników usługi CarSharingu i lokalnych społeczności. Warto podkreślić, że usługa PANEK CarSharing dostępna jest na terenie całego kraju, a wciąż powstają kolejne specjalne strefy, pozwalające poruszać się użytkownikom po danym obszarze.

Pomysłodawcą i orędownikiem hasła „The Art of Sharing” jest prezes firmy PANEK S.A. – Maciej Panek. Człowiek obdarzony niezwykłym instynktem biznesowym nieprzerwanie stoi na czele firmy od 22 lat. Doświadczenie zebrane przez lata prowadzenia działalności pozwala mu wytyczać nowe, jasne cele, a ogromna wrażliwość pozwala mu w każdej sytuacji stawiać na szczycie dobro człowieka. Znany mecenas sztuki, miłośnik malarstwa, zapalony fotograf, twórca muzyki i multiinstrumentalista, chętnie wciela się w rolę mentora, wskazując początkującym biznesmenom nie tylko jasne strony prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Efektem zamiłowania założyciela firmy PANEK do sztuki nowoczesnej jest logotyp przedsiębiorstwa ale również symbol w postaci Birdmana, który wszedł na stałe do świadomości obserwatorów usługi Panek wprost z obrazu autorstwa Roberta Romanowicza.
Jednym z ważnych aspektów działalności firmy jest odpowiedzialność społeczna. W ramach swojej misji, PANEK S.A. regularnie organizuje zbiórkę krwi, w której uczestniczą pracownicy firmy i użytkownicy usługi CarSharingu. Krew zbierana jest celowo na pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, a sama akcja przybiera coraz większe rozmiary i staje się rozpoznawalnym działaniem dla społeczeństwa.

Szczególnym dowodem na działanie hasła „The Art Of Sharing” okazała się akcja pomocy obywatelom Ukrainy, uciekającym z kraju przed wojną. Decyzją zarządu PANEK S.A. przekazano wolontariuszom 1000 samochodów, którymi przewożono uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej w głąb kraju. Należy jednak dodać, iż była to inicjatywa oddolna pracowników firmy, którzy zawsze chętnie stają do pomocy wykazując się niezwykłą empatią i zaangażowaniem w sprawy społeczne oraz pomoc słabszym i potrzebującym.

Podsumowując, zaangażowanie w sprawy społeczne, głęboko zakorzeniona życzliwość i empatia, a także wrażliwość objawiająca się ukierunkowaniem na sztukę sprawiają, że „The Art Of Sharing” nie jest jedynie hasłem, a filozofią życia i mapą postępowania dla całej organizacji PANEK S.A.