ipanek
ipanek

We share mobility to connect people

Nam możesz zaufać


9 na 10 klientów poleciłoby
naszą firmę swoim znajomym.

Dziękujemy!

Komunikacja z Akcjonariuszami

PANEK S.A.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
Polska

www.ipanek.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000324104
NIP: 692-246-16-23
REGON: 020923108

Kapitał zakładowy i wpłacony: 1.000.000 zł