ipanek
The Art of sharing

===Jak wygląda sprawa paliwa i tankowania?

Samochody wynajmowane w naszej firmie są zatankowane do pełna, zdarzają się jednak przypadki kiedy paliwa może być nieco mniej. Przy zwrocie samochodu należy zatankować pojazd do takiego samego poziomu, jaki był podczas przekazania klientowi. Klient może zwrócić samochód z mniejszym poziomem paliwa, niż zastany podczas wydania, jednakże w takim przypadku będzie zobowiązany do zapłaty wartości brakującego paliwa po stawce 12 zł/litr. W przypadku zwrotu samochodu z wyższym poziomem paliwa niż zastany na początku wynajmu, różnice nie będą kompensowane.