ipanek
The Art of sharing

Perły Lubelszczyzny cz.3

Ponownie zabieramy Was w podróż po wschodniej ścianie Polski – na Lubelszczyznę, gdzie znajdziecie nie tylko ciekawe obiekty sakralne, ale też renesansowe pałace i miejscowości będące prawdziwą mieszanką kultur i religii, które w przeszłości przenikały się na tych terenach.

Włodawa – miasto trzech kultur

Włodawa, leząca na samej granicy polsko-białoruskiej uzyskała prawa miejskie już w 1534 roku. Od tego czasu miasto rozwijało się jako ośrodek handlowy, w którym mieszkali nie tylko Polacy, ale również ludność ruska, Żydzi, Czesi, Niemcy i Ormianie. Świadectwem wielokulturowej historii Włodawy są zabytkowe kościół p.w. św. Ludwika, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy i Wielka Synagoga pochodzące z XVIII i XIX wieku.

Tuż za miastem znajduje się styk granic trzech państw – Polski, Białorusi i Ukrainy oraz atrakcyjny zbiornik wodny Jezioro Białe, należące do najczystszych w naszym kraju. Warto wybrać się do Włodawy w Lipcu, kiedy to w mieście odbywa się Festiwal Trzech Kultur, upamiętniający ludność ruską, polską i żydowską, zamieszkującą te tereny.

Chełm – kopalnie kredy

Na terenach dzisiejszego Chełma osadnictwo istniało już od początku naszej ery. Miasto od początku swego istnienia leżało na ziemiach pogranicza, co wyraźnie widoczne jest w jego dziejach, ale również w religii i zachowanych zabytkach sakralnych. Chełm na przestrzeni wieków był biskupstwem prawosławnym, greckokatolickim, rzymskokatolickim. Znajdowała się tu również gmina żydowska.

Niewątpliwą atrakcją miasta jest Labirynt Kredowy. Chełmskie podziemia ciągną się pod całą Starówką i jest pozostałością po wydobywaniu bogatych złóż kredy. Do dzisiaj zachował się odcinek kopalni z unikatowymi formami krasu kredowego i płaskorzeźbą orła. W 1944 roku kopalnia została wpisana do rejestru jako zabytek trzeciej klasy, unikatowa pozostałość górnictwa staropolskiego i kredowego w Europie. Warto zwiedzić także Bazylikę Narodzenia NMP oraz Górę Chełmską inaczej nazywaną Górą Katedralną.

Krasnystaw – klasztor jezuitów

Zespół klasztoru jezuitów jest najważniejszym zabytkiem miasta. Budowla w stylu barokowym została wybudowana w latach 1695-1717. Powstało przy nim kolegium jezuickie, które przeszło duży remont w 2008 r. W skład klasztoru wchodzi też dawny pałacyk biskupi oraz budynki dawnego seminarium i wikariatu.

Zamość – perła renesansu

Miasto, wpisane na listę światowego Dziedzictwa UNESCO, jako prywatną miejscowość założył w 1580 roku Jan Zamoyski. Prezentuje ono tak wiele atrakcji i architektonicznych skarbów, że mogłoby samo być bohaterem tego tekstu i to podzielonego na kilka części. Zamość został zbudowany na planie renesansowego miasta idealnego, którego projektantem był Bernardo Morando. Miasto szybko stało się siedzibą trzeciej w Polsce uczelni wyższej.

Zamość jest relatywnie niewielkim miastem, jednak z uwagi na jego bogatą historię, znajdziecie tutaj sporą paletę atrakcji. Zarówno jeśli chodzi o perełki architektury sakralnej, jak i tej świeckiej. Sporym ułatwieniem dla turystów jest fakt, że większość atrakcji Zamościa znajduje się na dość niewielkim obszarze. To sprzyja zwiedzaniu i zaglądaniu w przeróżne zakamarki, w których znajdziecie świadectwa minionych czasów. Najważniejsze obiekty, których nie może zabraknąć na liście jest Brama Lwowska, Twierdza, Kościół Rzymskokatolicki pw. Zwiastowania NMP, Rynek z Ratuszem, Kamienice Ormiańskie oraz Pałac Zamoyskich wraz z pomnikiem założyciela miasta. Warto wybrać się także do muzeum broni i fortyfikacji Arsenał i parku miejskiego, gdzie stoi Stara Brama Lubelska.