ipanek
The Art of sharing

Rekomendacje dotyczące zasad likwidacji szkód

W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła swoje rekomendacje dotyczące zasad likwidacji szkód po wypadkach komunikacyjnych. Rekomendacje 21 i 22 mówią wprost o zwrocie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC:

Rekomendacja 21

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie pojazdu obejmuje zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Rekomendacja 22

Zakład ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie pojazdu, może zaproponować najem pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub czas niezbędny do zakupu innego pojazdu.

Rekomendacje KNF z pewnością będą miały wpływ na wzrost zainteresowania klientów firm ubezpieczeniowych samochodami zastępczymi, oferowanymi w ramach pakietów Assistance do ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Zakłada się, że z oferty korzystać będą nie tylko osoby poszkodowane likwidujące szkodę z OC sprawcy, ale także sami sprawcy zdarzeń drogowych.

Zasady wynajmu samochodu zastępczego określają ubezpieczyciele, ale przyjęło się, iż użyczany pojazd musi odpowiadać temu, który został uszkodzony. Jeśli zatem klient poruszał się kombi klasy D, to ubezpieczyciel pokryje koszty wynajmu podobnego pojazdu. Na tę sytuację będą musiały zareagować wypożyczalnie samochodów, które aktywnie uczestniczą w procesie wynajmu pojazdów zastępczych. Rynek sprzedaży samochodów nowych odnotowuje bowiem stały wzrost zainteresowania pojazdami segmentu premium i we floty takich aut będą musieli zaopatrzyć się operatorzy obsługujący pakiety Assistance dla firm ubezpieczeniowych.